Những phím tắt trên Gmail có thể bạn đã quên

0
1671

Đây là danh sách những phím tắt trên Gmail dành cho các thao tác và tính năng hay dùng có thể bạn ít dùng hoặc chưa dùng đến.

Lưu ý là để sử dụng những phím tắt trên gmail, bạn cần truy cập vào mục Settings > General > Keyboard shortcuts và bật thiết lập “Keyboard shortcuts on“.

Để dùng được các phím tắt cần bật lựa chọn “Keyboard shortcuts on
Di chuyển trên Gmail

 • gi: đưa bạn đến hộp thư đến (inbox).
 • gs: đưa bạn đến thư mục Thư gắn dấu sao (Starred).
 • ga: đưa bạn đến mục Tất cả thư (All Mail).
 • gc: đưa bạn đến danh sách Danh bạ (Contacts list).
 • /: kích hoạt ô tìm kiếm, đưa con trỏ xuất hiện trên ô tìm kiếm.

Di chuyển giữa các thư

 • j: di chuyển con trỏ đến email cũ tiếp theo (hoặc mở email đó nếu bạn đang xem một email).
 • k: di chuyển con trỏ đến email mới nhận gần đây (hoặc mở email đó nếu bạn đang xem một email).
 • p: di chuyển con trỏ đến email cũ trong cuộc hội thoại đang xem (Conversation View – mỗi hội thoại có thể có nhiều email).
 • n: di chuyển con trỏ đến email mới gần đây trong cuộc hội thoại đang xem.

Xử lý các thư

 • x: chọn hoặc bỏ chọn một email/hội thoại được đánh dấu (đánh dấu con trỏ màu xanh phía trước).
 • s: gắn dấu sao hoặc bỏ gắn dấu sao với một email/hội thoại.
 • #: xoá hội thoại.
 • e: lưu trữ hội thoại.
 • !: đánh dấu là thư rác.
 • Enter: mở hội thoại được đánh dấu

Theo: VnReview

Chia sẻ

Không có bình luận

Gửi phản hồi