Phần 4 của loạt bài tổng hợp về một số các mẹo tìm kiếm với Google mà có thể bạn chưa biết.

Phần tiếp theo của loạt bài gợi ý về các mẹo tìm kiếm với Google. Mời bạn đọc tham khảo.

15. Sử dụng hàm định nghĩa cho từ khóa

Sử dụng hàm định nghĩa cho từ khóa

Nếu bạn đang tìm hiểu nghĩa của một từ khóa chuyên ngành nào đó từ Google, bạn có thể sử dụng thêm hàm định nghĩa bằng cú pháp “define:từ khóa”. Khi đó, kết quả trả về sẽ bao gồm các thông tin về định nghĩa của từ khóa bạn tìm kiếm là gì.

16. Thêm dấu hỏi “?” vào từ khóa

Thêm dấu hỏi “?” vào từ khóa

Với những từ khóa mà bạn chưa nắm được rõ vài chữ cái của cụm từ, bạn có thể sử dụng dấu “?” để thêm vào chỗ những chữ cái chưa rõ. Khi đó, các kết quả trả về từ Google sẽ có những từ ngữ có chữ cái đầu phù hợp và những chữ cái có thể thêm vào dấu ? cho bạn.

17. Tìm thông tin từ những trang web không còn hoạt động

Tìm thông tin từ những trang web không còn hoạt động

Với những thông tin bạn cần khai thác từ những trang web không còn hoạt động, bạn có thể sử dụng hàm “cache:tên-website” để khai thác những dữ liệu của website ngưng hoạt động nhưng vẫn còn được lưu trữ trong kho dữ liệu của Google.

18. Tìm ảnh động GIF

Tìm ảnh động GIF

Khi tìm những ảnh động trên Google, các kết quả hiển thị chỉ là những ảnh tĩnh do đó thật khó để tìm được hình ảnh động mình cần. Tuy nhiên, bạn có thể khắc phục bằng cách vào nút Search Tools (Các công cụ tìm kiếm), nhấn tiếp vào (Loại) Type và chọn Animated (Hình động).

19. Tìm kiếm những trang web có nội dung giống nhau

Tìm kiếm những trang web có nội dung giống nhau

Bạn muốn tìm hiểu và khám phá những trang web có nội dung giống nhau? Thử tìm với cú pháp “related:tên-website-mẫu” nhé, khi đó kết quả trả về sẽ là các trang Web có nội dung tương tự như trang bạn nhập vào.
(còn tiếp)

Theo: Genk

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here