Với lệnh Terminal đơn giản, bạn có thể tạo một phím tắt để chuyển đổi chế độ Dark Mode và tắt. OS X 10.10 Yosemite giới thiệu chế độ Dark Mode, thay thế các màu sắc tươi sáng của thanh menu, Dock, và menu con của ứng dụng với màu đen. Bạn có thể kích hoạt chế độ Dark Mode thông qua System Preferences, nhưng nếu bạn thấy mình thường xuyên chuyển đổi qua chế độ Dark Mode và tắt, sau đó bạn có thể thấy rằng nhảy vào và ra khỏi System Preferences sẽ trở thành một lực cản. May mắn thay, một người sử dụng Reddit với doanh nghiệp tìm ra cách để tạo ra một phím tắt cho phép và vô hiệu hóa chế độ Dark Mode.

7-diem-OS-X-Yosemite-1

Mở Terminal và gõ lệnh này:

sudo defaults write /Library/Preferences/.GlobalPreferences.plist _HIEnableThemeSwitchHotKey -bool true

Bạn sẽ cần phải đăng xuất và đăng nhập lại để thay đổi có hiệu lực.

Sau khi đăng nhập trở lại, bạn có thể kích hoạt và vô hiệu hóa chế độ Dark Mode với các phím tắt này:

Control-Option-Command-T

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here